แก้ไขล่าสุด:

ฟีลเคียร์(ญ)เฟรม เรย์จาวิค(ญ)ฟจอลเนอร์(ญ)วาลูร์ เรย์ยาวิค(ญ)เคอาร์ เรย์ยาวิค(ญ)ทรัวทรู เรย์จาวิค (ญ)ไวกิงเกอร์ เรยาวิค(ญ)