แก้ไขล่าสุด:

เอเอสเอ็ม โอรานMC SaidaMO BejaiaMO คอนสแตนตินยูเอสเอ็ม เบล อับเบสES Ben AknounAS ไอน์ เอ็มลีลาSC Ain DeflaUSM AnnabaMCB Oued SlyCRB Ain OuessaraCA BatnaEl BayadhWA BoufarikJSM Bejaiaบอร์ด บัว แอเรริดจ์USMM Hadjoutยูเอสเอ็ม เอล ฮาร์ราชHamra AnnabaUSM KhenchelaSKAF Khemis MelinaRC KoubaIRB LakhdariaGC MascaraJS Bordj MenaielUS Chaouiaเจเอสเอ็ม สกิกดาTelaghemaCRB TemouchentJSM TiaretIRB OuarglaMC El Eulma