ภาษา: 

    อัล จีลอัล โอลูบัชAl-AkhdoudAl SahelAl-AmeadeOhod MedinaBisha FCAl-JabalainAl-Draihอัล-คาดิซิยาห์ฮาเจอร์จิดดาห์Al Kholoodอัล คาลีจอัล-คาว์แคบอัล-นาดห์ฮานาจรานอัล โชอาลาห์อัล-เวห์ด้า เมกกะอัล อดาลห์