Jan Hendrik Hintz(Jan Hendrik Hintz)
วันเกิด: 1976-6-24
ร่างสูง: 180cm
สัญชาติิิ: นิวซีแลนด์
ตำเเหน่ง: ผู้ช่วยผู้ตัดสิน
อาชีพ: ผู้จัดการการค้า
ภาษา: ภาษาเยอรมัน