แก้ไขล่าสุด:

AB ArgirB36 ทอร์ชาฟน์Toftir B68B71 SandoyTB/FCS/Roynนซี ลูนาวิคIF ฟักลาฟจอร์เดอร์FC Hoyvikเคไอ คลากสวิกMB MidvagurEB สเทิลมูลSkala IFFC Suduroyเอชบี ทอร์ชาฟน์ไวกิงเกอร์ โกตู07 Vestur Sorvagur