ทาลินน่า คาเลฟ 2นอมเม่ 2FC Kuressaare BLaanemaa Haapsaluปาร์นู เจเคTartu Kalevเจเคเวลโค่ทาร์ทูทาร์ตู เจเค มัก 2ทูเลวิค วิจานดี่Trans Narva B