เอฟซี่ อันยางอันซาน กรีนเนอร์สซองนัม เอฟซีปูซานไอปาร์คบูโชน เอฟซีกิมโป เอฟซีซังจู ซังมู เอฟซีชองจู จิคจิกยองนัมชุนนัมดรากอนส์โซล อี แลนเชนันซิตี้อันซาน มูกุงฮวา