LKS ลอดซ์วอร์ต้า พอซแนนจาเกียลโลเนีย เบียลีสต็อกโคโรน่าคราโคเวีย คราคอฟราดอมเมียร์ก ราดอมลีเกีย วอร์ซอว์เลช พอซนานรุช ซอร์ซอฟซาเกลบี้ ลูบินพุสช่า นีโพโลมิซปิแอส กลิวิสรากูฟว์ เชสโตว์ฮาวากอร์นิค ซาเบอร์เซ่โปกอนสตอล เมียเลชสลาสค์ วรอคลาวน์วิดซอว์ ลอดส์