สโลวาน บราติสลาวาดูกลา บานส์ก้า ไบส์ทริคาสปอร์ต ปอดเบรชโซว่ารูซอมเบร็อคซีมปิน ไมชาโลวีซลาเต้ โมราฟเซ่ดูนาจสก้า สเตรด้าเอ็มเอฟเค สกาลิก้าMSK ซิลิน่าทาทราน ลิปตอบสกี มิคิวลาสสปาร์ตัค เตอร์นาว่าเทรนซิน