โมล วิดี้เอ็มทีเค บูดาเปสต์เดเบรเซนดิออสกียอร์เฟเรนซ์วารอซี่ TCKisvardaเคชเคเมติ TEเมโซโคเวสด์ โชรี่ปาคซิ SEปุชกาช อคาเดเมียซาเลเกอเซ็ก ทีอีอูจเปสต์