โมล วิดี้บูดาเปสต์ ฮอนเวดเดเบรเซนเฟเรนซ์วารอซี่ TCวาซาสKisvardaเคชเคเมติ TEเมโซโคเวสด์ โชรี่ปาคซิ SEปุชกาช อคาเดเมียซาเลเกอเซ็ก ทีอีอูจเปสต์