แก้ไขล่าสุด:

เกาหลีใต้(ญ)ญี่ปุ่น(ญ)จีน(ญ)ไต้หวัน(ญ)