อัล ทายอัล ฟาร์ทอัล นาเซอร์(KSA)อัล ชาบับอัล ทาวอนอัล บาเดนอัล ดาฮัมอัล-ไฟฮาอัล คาลีจอัล ราเอ็ดอัล-เวห์ด้า เมกกะอัล ฮิลาลอัล อดาลห์แอ๊บฮาอัล อิตติฟาคอัล อิติฮัด เจดดาห์