ซิกม่า โอโลมุช 2โอปาว่าสปาร์ตาปราก 2สลาเวีย ปราก 2ดูก้า ปรากซ์MFK คาร์วีน่าเอสเค ลิเซนเอสเค ปรอสเตียยอฟไพรบรามเอฟเค มาส ทาบอร์สโกทริเน็คเอฟเค กราฟฟิน วลาซิมไวสคอปวิโซซิน่า จิคลาวาSK สโลวาน วอร์นดอฟเอ็มเอฟเค ชรูดิม