เลคห์วิย่าอัล-การาฟาอัล เรย์ยานAl Markhiyaอัล ซาดด์อัล อราบีอัล-อาห์ลี โดฮาอัล วาครากาตาร์ เอสซีมูอิเทอร์เอสซีอัมม์ ซาลาลอัล ชามาล