อัล ฟาฮาฮีล เอสซีอัล นาสเซอร์อัล อราบี คลับอัล ชาบับ(KUW)อัล คาดเซียคาซม่าอัล คูเวต เอสซีอัล ซัลมิย่าอัล ทาดามอน(KUW)ยาร์มุค