แก้ไขล่าสุด:

อาห์ลี อัล ฟูจารัชอัล อราบีอัล โอรูบา(UAE)ดูบา อัลฮัสซันDubai Unitedอัล ด๊าฟร่าดิบา ฟูไจรัชอัล ฮัมริยาGulf United FCGulf Heroesอัลจาซิร่า อัลฮัมร่าอัล รัมซ์แมสฟุทมาซาฟี่อัล ทาวอน(UAE)อัล ไทด์