KFR AegirUMF อัฟตูเลดิ้งอัคราเนสฟจอลเนอร์กรินดาวิคกรอตต้า เซลท์ยานาร์เนสเลคเนียร์ เรกยะวิกเอ็นยาร์ดวิกUMF เซลฟอสส์ธอร์ตตูร์ เรย์ยาวิคธอร์ อคูเรย์รี่Vestri