บีเคเอ็มเอ เยเรวานอรารัต อาร์เมเนียอรารัต เยเรวานอลาชเคิร์ทเอฟซี โนอาห์พิวนิคชีรัคเอฟเค แวนอูราร์ตู เอฟซีเวสต์ อาร์เมเนีย