ดินาโม บาตูมีดีลา กอริดินาโม ทบิลิซีกากราตอร์ปิโด คาตูซี่เอฟซี ซาเบอร์ทาโล ทบิลีซีแซมกูราลิ ทีสคอลทูโบซามเตรเดียเอฟซี ซูคูร่า โคบูเลติเอฟซี เทลาวี