แก้ไขล่าสุด:

ออสเตรเลีย (U16)ติมอร์-เลสเต(U16)ฟิลิปปินส์ (U16)กัมพูชา(U16)ลาว (U16)มาเลเซีย (U16)พม่า (U16)ไทย (U16)บรูไนดารุสซาลาม (U16)สิงคโปร์(U16)อินโดนีเซีย(U16)เวียดนาม (U16)