แก้ไขล่าสุด:

อัล วาห์ดาอัล นาเซอร์ ดูไบอัจมานอัล จาซิล่าอัล วาเซิ่ลอัลบาเตห์บานนี่ ยาสอัล ด๊าฟร่าดิบา ฟูไจรัชคอร์ ฟัคแคนอัล ชาร์จาห์อิตติฮัต คาลบา