แก้ไขล่าสุด:

เอเอสเอ็ม โอรานเอ็มซี ซายดาMO BejaiaMO คอนสแตนตินยูเอสเอ็ม เบล อับเบสES Ben AknounAS ไอน์ เอ็มลีลาSC Ain DeflaUSM AnnabaMCB Oued SlyCRB Ain Ouessaraซีเอ บัตน่าEl BayadhWA Boufarikเจเอสเอ็มเบยาเอียบอร์ด บัว แอเรริดจ์ยูเอสเอ็มเอ็ม แฮดจ์เอาต์ยูเอสเอ็ม เอล ฮาร์ราชHamra AnnabaUSM KhenchelaSKAF Khemis Melinaอาร์ซี คูบาIRB Lakhdariaจีซี มาสคาร่าJS Bordj MenaielUS Chaouiaเจเอสเอ็ม สกิกดาTeleghmaCRB TemouchentJSM TiaretIRB Ouarglaเอ็มซี เอล อิวล์มา