แก้ไขล่าสุด:

เลคห์วิย่าอัล-การาฟาอัล เรย์ยานAl Markhiyaอัล ซาดด์อัล อราบีอัล-อาห์ลี โดฮาอัล วาครากาตาร์ เอสซีอัล ไซลีย่าอัมม์ ซาลาลอัล ชามาล